Онлайн консультації
Сайт

Всего сообщений: 110
Страницы: 1.2.3.4.5.6.
Маньківка   27 января 2017, 11:23  ::
Доброго ранку

Громенко   27 января 2017, 11:22  ::
Працівників (учасників АТО), які проходять військову службу
за призовом під час мобілізації, до показника «Середньооблікова
кількість штатних працівників» не включають по аналогії з
працівниками, які перебувають у відпустках у зв'язку з
вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Фонд оплати працівників (учасників АТО),
які проходять військову службу за призовом під час мобілізації,
не включають до фонду оплати праці штатних працівників,
що наводиться у ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) в
ряд.305 розд.3.
У ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» нарахування вказаним
працівникам відображаються у показнику рядка 1020
«Фонд оплати праці усіх працівників».
У структурному обстеженні ці витрати будуть уключені до
показника «Витрати на оплату праці».
Військовий збір не включають до відрахувань на соцзаходи.

Громенко   27 января 2017, 11:22  ::
У разі розбіжностей даних із терміновими
формами, необхідно надавати пояснення за рахунок чого
виникли розбіжності, особливо з ф.№1-ПВ (місячна) та (квартальна).

Громенко   27 января 2017, 11:21  ::
До Роз’яснень щодо заповнення ф.№1-підприємництво (коротка) (річна)
в описі варто додати узгодження ряд.300 розд.3 зі звітами з праці
по аналогії до наведеного в описі до річної (великої) форми на стор.35
(остання позиція), а також ряд.301 розд.3 = ряд.1040 гр.2
ф.№1-ПВ (місячна) за січень-грудень
та ряд.305 розд.3 = ряд.1070 гр.2 вказаної форми.

Громенко   27 января 2017, 11:20  ::
Отримані авансові платежі за невідвантажений товар
(невиконані роботи, ненадані послуги) не визнаються
доходами звітного періоду!

Громенко   27 января 2017, 11:19  ::
У Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності,
які затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 №433
(підп.3.37) зазначено: «У розділі IIІ звіту про фінансові результати наводяться
відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління
та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї
діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту,
тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції
(робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.
Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі
не наводиться».

Громенко   27 января 2017, 11:18  ::
Аби запобігти внесенню виправлень до
річної фінансової та/або статистичної звітності зі структурних
обстежень у квітні–травні, просимо ретельніше перевіряти дані
в звітності, а при виявленні помилок, вносити відповідні виправлення
вчасно за підписом респондента або витребовувати виправлений звіт.
Якщо один зі звітів подано в електронному вигляді, бажано просити
респондентів для перевірки взаємоузгоджуваних показників мати
при собі роздруковану копію.
Вимагати ви не можете, але попереджайте,
що при виявленні помилок на обласному рівні, звіти доведеться замінювати
і, можливо, не один раз.

Громенко   27 января 2017, 11:18  ::
Трапляються випадки, коли помилка першочергово міститься у
розд.ІІІ «Елементи операційних витрат» ф.№2,
наприклад, коли сільськогосподарське підприємство врахувало
внутрішній оборот, чим суттєво може завищити операційні витрати
на виробництво як у ф.№2, так і ф.№1-підприємництво, оскільки показники є
взаємоузгоджуваними. Іноді включають собівартість реалізованих товарів.

Громенко   27 января 2017, 11:16  ::
Нажаль, деякі респонденти не дотримуються методології складання
фінансової звітності, а це, в свою чергу, впливає на якість даних
структурних обстежень, а як наслідок, національних рахунків.

Громенко   27 января 2017, 11:15  ::
Наприклад, лісгоспи збір за спеціальне використання
лісових ресурсів відносять до ряд.2500, замість 2520,
а у ф.№1-підприємництво він має бути відображений у ряд.505.

КАНІВ   27 января 2017, 11:14  ::
Доброго дня ,шановні колеги!

Громенко   27 января 2017, 11:13  ::
За умови вірного розподілу елементів операційних витрат
у розд.ІІІ ф.№2 контроль виконується.
Коли респондент категорично не бажає міняти ф.№2,
він має надати пояснення, щодо того які саме витрати
в ній віднесені до ряд.2500 чи 2520
не так як мало би бути, щоб не займатись підтасовкою
витрат всупереч первинному обліку в структурному обстеженні.

Громенко   27 января 2017, 11:12  ::
Не забувайте, що до великих бланків ф.№2 існує контроль
для узгодження розподілу матеріальних витрат та витрат на
оплату послуг сторонніх організацій у розд.4
ф.№1-підприємництво (річна) (див. стор.34 Роз’яснень).

Звенигородка   27 января 2017, 11:12  ::
Доброго ранку колеги.

Громенко   27 января 2017, 11:11  ::
У Роз’ясненнях до обох форм останнім наведено розділ
«Опис взаємозв’язків між показниками форми та
аналогічних показників діючої фінансової та іншої статистичної звітності»
(для підприємств – юридичних осіб).
Прохання наголошувати респондентам про
необхідність дотримання ув’язок.

Громенко   27 января 2017, 11:10  ::
У розділі 4 дещо зменшено кількість рядків шляхом об’єднання
деяких видів продукції та/або послуг.

Громенко   27 января 2017, 11:08  ::
Тобто на вигляд, у ф.№1-підприємництво (річна)
кінцева продукція буде здаватись прибутковою, а
та, яка виступила в якості сировини, – збитковою.
Пояснення до контролів – інтегрована діяльність
(якщо % інтегрованої продукції великий).

Громенко   27 января 2017, 11:08  ::
Проте, не забувайте, – на підприємствах,
що здійснюють інтегровану діяльність,
яка виникає в межах одного підприємства у випадку,
коли різні стадії виробництва здійснюються послідовно, а продукція,
що вироблена на одній стадії виробництва, служить фактором
виробництва на наступній, оскільки витрати відображаються
на вироблену продукцію, то їх слід розподіляти між КВЕД
із урахуванням собівартості тої продукції, що була використана
в процесі інтеграції (як і раніше).

Громенко   27 января 2017, 11:07  ::
Із ф.№1-підприємництво (річна) вилучено розділ «Інтегрована
діяльність», тепер форма містить 8 розділів.

Громенко   27 января 2017, 11:05  ::
У бланках обох форм із розд.2 вилучено інформацію про розподіл
статутного капіталу. Розділ носить нову назву «Інформація щодо
зовнішньоекономічної діяльності у звітному році».

Страницы: 1.2.3.4.5.6.