Онлайн консультації
Сайт

Всего сообщений: 110
Страницы: 1.2.3.4.5.6.
Громенко   27 января 2017, 11:33  ::
Прошу ставити питання.

Громенко   27 января 2017, 11:33  ::
Для районів, що самі не зможуть набрати звіти
(де лишилась 1 особа), просимо надсилати звіти
на паперових носіях для набору до ГУС
по мірі надходження разом із черговою поштою
(бажано перевірені (аби запобігти великій кількості
замін) і обов’язково з контактними телефонами та/або
електронними адресами). Прохання повідомити нас
про це заздалегідь.
Терміни в плані-графіку для всіх, – хто здійснює набір та обробку

Громенко   27 января 2017, 11:32  ::
Просимо не відкладати контролі на день відправки,
оскільки внести всі необхідні коректури з відома респондентів
та написати пояснення не встигнете.

Громенко   27 января 2017, 11:32  ::
До КЕОІ у розд.8 слід вводити тільки нову назву
населених пунктів та вулиць великими літерами!

Громенко   27 января 2017, 11:31  ::
Якщо у зв’язку з декомунізацією змінено назву вулиці, на якій
фактично знаходиться (здійснює діяльність) підприємство
чи його місцева одиниця, просимо у полі «Фактична адреса»
на паперових носіях вказувати нову назву вулиці,
а в дужках стару, оскільки у 2015р. змінено дуже багато
назв вулично-дорожньої мережі, а місцеві одиниці ще не всі
перереєстровано, зокрема ті, які не мають кодів ЄДРПОУ.

Громенко   27 января 2017, 11:30  ::
Неплатники ПДВ по операціях, за якими ПДВ не повертається,
відображають витрати з урахуванням ПДВ як і у фінансовій звітності.

Громенко   27 января 2017, 11:30  ::
Загальної суми запасів у структурних обстеженнях немає.
Отже, для ув’язки запасів із ф.№1-м сума виробничих запасів та запасів
незавершеного виробництва на початок і кінець звітного року дорівнює
різниці за даними гр.3 і 4 Балансу (ряд.1100 – ряд.1103).
А сума запасів готової продукції та товарів дорівнює гр.3 і 4 ряд.1103
відповідно.

Громенко   27 января 2017, 11:29  ::
Нагадуємо, що відповідно до П(С)БО 25
у ф.№1-м «Баланс» до ряд.1103 «Готова продукція» включаються
також запаси товарів для перепродажу.
Продукція в даному випадку – загальний термін,
який використовують і для позначення товарів.
Тому звертайте увагу на правильність відображення
запасів товарів також і у фінансовій звітності суб’єктів малого
підприємництва.

Громенко   27 января 2017, 11:28  ::
Увага! «Податки та збори, пов’язані з обсягом реалізованої продукції
(товарів, послуг) ряд.506 (ряд.418 у короткій формі) (за умови
їх правильного відображення) разом із акцизним податком гр.3 розд.3 (ряд.401
у короткій формі) входять до показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)».

Умань   27 января 2017, 11:28  ::
Добрий день колеги

Громенко   27 января 2017, 11:28  ::
Прохання не плутати податки та збори, пов’язані з виробництвом із податками,
пов’язаними з реалізацією!

Громенко   27 января 2017, 11:27  ::
До показника «Податки, пов’язані із виробництвом», крім наведених
у Роз’ясненнях податків, уключають інші місцеві податки та збори,
наприклад податок на майно, збір за місце паркування транспортного засобу,
туристичний збір та державні (податок на нерухомість).

Громенко   27 января 2017, 11:27  ::
Після відправки на державний рівень первинної бази даних
по структурних обстеженнях відповідно до Технологічного плану
здійснюються контролі та аналіз із розрахунку (згідно з відповідними
Методиками) показників «Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг)»
та «Додана вартість за витратами на виробництво» із залученням
даних фінансової звітності. Якщо вказані розрахункові показники мають
від’ємне значення, а за даними фінансової звітності підприємство не є
збитковим або ж збитки є не настільки суттєвими, то, вочевидь,
у ф.№1-підприємництво міститься помилка, наприклад за показником
«Вартість товарів та послуг, придбаних у звітному році для перепродажу»
або «Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані
у виробництві продукції (товарів, послуг)», іноді невірно відображають
податки в ряд.506 (ряд.418 у короткій формі).

N   27 января 2017, 11:26  ::
Дякуємо за нову "детальнішу" інструкцію.
Чи є обовязковим контроль: р. 401- р. 432 + р. 472 = р. 2500 ф.2 (1-підпр. в.)

Громенко   27 января 2017, 11:26  ::
Для штатних працівників фонд (норма) робочого
часу за 2016 рік становив при повному 40-годинному робочому
тижні 2003 години на одного працівника, при 20-годинному –
1004 години.

Громенко   27 января 2017, 11:25  ::
Відрахування на соціальні заходи мають бути
не менше 10% або не більше ніж 30% витрат на персонал, які включають
витрати на оплату праці та відрахування на соцзаходи. І навпаки,
витрати на оплату праці не більше 90% або не менше 70% витрат на персонал.
Ці контролі – попередження.
Це означає, що необхідно уточнити коректність даних,
поданих респондентами. Помилку треба виправити, на
відхилення надати пояснення.

Громенко   27 января 2017, 11:24  ::
Доводимо до відома, що в КЕОІ для обробки звітів за 2016р.
актуалізовано контролі, обов’язкові до виконання або
надання пояснень.
В процесі експлуатації можливі зміни.
В КЕОІ закладено також порівняльний контроль до
попереднього року.
Суттєві відхилення потребують пояснень,
а можливо й коректур.

Громенко   27 января 2017, 11:24  ::
Як виняток:
– зменшена ставка ЄСВ на зарплату інвалідів
–зарплата перевищує максимальну базу для нарахування
(максимальна база для нарахування – 33250 грн)
–здійснення відрахувань на пільгові пенсії.
–Зарплата менше мінімальної
(мінімальний страховий внесок за 2016р. – 303 грн 16 коп)
У перших двох випадках % може бути меншим,
а в двох останніх – більшим, що потребує пояснень.

Золотоніський район   27 января 2017, 11:23  ::
Добрий день

Громенко   27 января 2017, 11:23  ::
З 1 січня 2016р. встановлено ставку ЄСВ 22%.

Страницы: 1.2.3.4.5.6.