Онлайн консультації
www.ck.ukrstat.gov.ua

Всего сообщений: 60
Страницы: 1.2.3.
Громенко   27 января 2017, 11:28  ::
Прохання не плутати податки та збори, пов’язані з виробництвом із податками,
пов’язаними з реалізацією!
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:27  ::
До показника «Податки, пов’язані із виробництвом», крім наведених
у Роз’ясненнях податків, уключають інші місцеві податки та збори,
наприклад податок на майно, збір за місце паркування транспортного засобу,
туристичний збір та державні (податок на нерухомість).
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:27  ::
Після відправки на державний рівень первинної бази даних
по структурних обстеженнях відповідно до Технологічного плану
здійснюються контролі та аналіз із розрахунку (згідно з відповідними
Методиками) показників «Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг)»
та «Додана вартість за витратами на виробництво» із залученням
даних фінансової звітності. Якщо вказані розрахункові показники мають
від’ємне значення, а за даними фінансової звітності підприємство не є
збитковим або ж збитки є не настільки суттєвими, то, вочевидь,
у ф.№1-підприємництво міститься помилка, наприклад за показником
«Вартість товарів та послуг, придбаних у звітному році для перепродажу»
або «Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані
у виробництві продукції (товарів, послуг)», іноді невірно відображають
податки в ряд.506 (ряд.418 у короткій формі).
IP: 212.1.95.118

N   27 января 2017, 11:26  ::
Дякуємо за нову "детальнішу" інструкцію.
Чи є обовязковим контроль: р. 401- р. 432 + р. 472 = р. 2500 ф.2 (1-підпр. в.)
IP: 91.124.9.159

Громенко   27 января 2017, 11:26  ::
Для штатних працівників фонд (норма) робочого
часу за 2016 рік становив при повному 40-годинному робочому
тижні 2003 години на одного працівника, при 20-годинному –
1004 години.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:25  ::
Відрахування на соціальні заходи мають бути
не менше 10% або не більше ніж 30% витрат на персонал, які включають
витрати на оплату праці та відрахування на соцзаходи. І навпаки,
витрати на оплату праці не більше 90% або не менше 70% витрат на персонал.
Ці контролі – попередження.
Це означає, що необхідно уточнити коректність даних,
поданих респондентами. Помилку треба виправити, на
відхилення надати пояснення.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:24  ::
Доводимо до відома, що в КЕОІ для обробки звітів за 2016р.
актуалізовано контролі, обов’язкові до виконання або
надання пояснень.
В процесі експлуатації можливі зміни.
В КЕОІ закладено також порівняльний контроль до
попереднього року.
Суттєві відхилення потребують пояснень,
а можливо й коректур.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:24  ::
Як виняток:
– зменшена ставка ЄСВ на зарплату інвалідів
–зарплата перевищує максимальну базу для нарахування
(максимальна база для нарахування – 33250 грн)
–здійснення відрахувань на пільгові пенсії.
–Зарплата менше мінімальної
(мінімальний страховий внесок за 2016р. – 303 грн 16 коп)
У перших двох випадках % може бути меншим,
а в двох останніх – більшим, що потребує пояснень.
IP: 212.1.95.118

Золотоніський район   27 января 2017, 11:23  ::
Добрий день
IP: 92.112.58.11

Громенко   27 января 2017, 11:23  ::
З 1 січня 2016р. встановлено ставку ЄСВ 22%.
IP: 212.1.95.118

Маньківка   27 января 2017, 11:23  ::
Доброго ранку
IP: 94.179.71.123

Громенко   27 января 2017, 11:22  ::
Працівників (учасників АТО), які проходять військову службу
за призовом під час мобілізації, до показника «Середньооблікова
кількість штатних працівників» не включають по аналогії з
працівниками, які перебувають у відпустках у зв'язку з
вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Фонд оплати працівників (учасників АТО),
які проходять військову службу за призовом під час мобілізації,
не включають до фонду оплати праці штатних працівників,
що наводиться у ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) в
ряд.305 розд.3.
У ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» нарахування вказаним
працівникам відображаються у показнику рядка 1020
«Фонд оплати праці усіх працівників».
У структурному обстеженні ці витрати будуть уключені до
показника «Витрати на оплату праці».
Військовий збір не включають до відрахувань на соцзаходи.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:22  ::
У разі розбіжностей даних із терміновими
формами, необхідно надавати пояснення за рахунок чого
виникли розбіжності, особливо з ф.№1-ПВ (місячна) та (квартальна).
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:21  ::
До Роз’яснень щодо заповнення ф.№1-підприємництво (коротка) (річна)
в описі варто додати узгодження ряд.300 розд.3 зі звітами з праці
по аналогії до наведеного в описі до річної (великої) форми на стор.35
(остання позиція), а також ряд.301 розд.3 = ряд.1040 гр.2
ф.№1-ПВ (місячна) за січень-грудень
та ряд.305 розд.3 = ряд.1070 гр.2 вказаної форми.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:20  ::
Отримані авансові платежі за невідвантажений товар
(невиконані роботи, ненадані послуги) не визнаються
доходами звітного періоду!
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:19  ::
У Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності,
які затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 №433
(підп.3.37) зазначено: «У розділі IIІ звіту про фінансові результати наводяться
відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління
та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї
діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту,
тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції
(робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.
Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі
не наводиться».
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:18  ::
Аби запобігти внесенню виправлень до
річної фінансової та/або статистичної звітності зі структурних
обстежень у квітні–травні, просимо ретельніше перевіряти дані
в звітності, а при виявленні помилок, вносити відповідні виправлення
вчасно за підписом респондента або витребовувати виправлений звіт.
Якщо один зі звітів подано в електронному вигляді, бажано просити
респондентів для перевірки взаємоузгоджуваних показників мати
при собі роздруковану копію.
Вимагати ви не можете, але попереджайте,
що при виявленні помилок на обласному рівні, звіти доведеться замінювати
і, можливо, не один раз.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:18  ::
Трапляються випадки, коли помилка першочергово міститься у
розд.ІІІ «Елементи операційних витрат» ф.№2,
наприклад, коли сільськогосподарське підприємство врахувало
внутрішній оборот, чим суттєво може завищити операційні витрати
на виробництво як у ф.№2, так і ф.№1-підприємництво, оскільки показники є
взаємоузгоджуваними. Іноді включають собівартість реалізованих товарів.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:16  ::
Нажаль, деякі респонденти не дотримуються методології складання
фінансової звітності, а це, в свою чергу, впливає на якість даних
структурних обстежень, а як наслідок, національних рахунків.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:15  ::
Наприклад, лісгоспи збір за спеціальне використання
лісових ресурсів відносять до ряд.2500, замість 2520,
а у ф.№1-підприємництво він має бути відображений у ряд.505.
IP: 212.1.95.118

Страницы: 1.2.3.

Написать сообщение

Имя:

E-mail (будет скрыт):

Текст (справка):


Число на картинке: