Онлайн консультації
www.ck.ukrstat.gov.ua

Всего сообщений: 67
Страницы: 1.2.3.4.
Громенко   27 января 2017, 11:32  ::
До КЕОІ у розд.8 слід вводити тільки нову назву
населених пунктів та вулиць великими літерами!
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:31  ::
Якщо у зв’язку з декомунізацією змінено назву вулиці, на якій
фактично знаходиться (здійснює діяльність) підприємство
чи його місцева одиниця, просимо у полі «Фактична адреса»
на паперових носіях вказувати нову назву вулиці,
а в дужках стару, оскільки у 2015р. змінено дуже багато
назв вулично-дорожньої мережі, а місцеві одиниці ще не всі
перереєстровано, зокрема ті, які не мають кодів ЄДРПОУ.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:30  ::
Неплатники ПДВ по операціях, за якими ПДВ не повертається,
відображають витрати з урахуванням ПДВ як і у фінансовій звітності.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:30  ::
Загальної суми запасів у структурних обстеженнях немає.
Отже, для ув’язки запасів із ф.№1-м сума виробничих запасів та запасів
незавершеного виробництва на початок і кінець звітного року дорівнює
різниці за даними гр.3 і 4 Балансу (ряд.1100 – ряд.1103).
А сума запасів готової продукції та товарів дорівнює гр.3 і 4 ряд.1103
відповідно.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:29  ::
Нагадуємо, що відповідно до П(С)БО 25
у ф.№1-м «Баланс» до ряд.1103 «Готова продукція» включаються
також запаси товарів для перепродажу.
Продукція в даному випадку – загальний термін,
який використовують і для позначення товарів.
Тому звертайте увагу на правильність відображення
запасів товарів також і у фінансовій звітності суб’єктів малого
підприємництва.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:28  ::
Увага! «Податки та збори, пов’язані з обсягом реалізованої продукції
(товарів, послуг) ряд.506 (ряд.418 у короткій формі) (за умови
їх правильного відображення) разом із акцизним податком гр.3 розд.3 (ряд.401
у короткій формі) входять до показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)».
IP: 212.1.95.118

Умань   27 января 2017, 11:28  ::
Добрий день колеги
IP: 94.179.73.82

Громенко   27 января 2017, 11:28  ::
Прохання не плутати податки та збори, пов’язані з виробництвом із податками,
пов’язаними з реалізацією!
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:27  ::
До показника «Податки, пов’язані із виробництвом», крім наведених
у Роз’ясненнях податків, уключають інші місцеві податки та збори,
наприклад податок на майно, збір за місце паркування транспортного засобу,
туристичний збір та державні (податок на нерухомість).
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:27  ::
Після відправки на державний рівень первинної бази даних
по структурних обстеженнях відповідно до Технологічного плану
здійснюються контролі та аналіз із розрахунку (згідно з відповідними
Методиками) показників «Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг)»
та «Додана вартість за витратами на виробництво» із залученням
даних фінансової звітності. Якщо вказані розрахункові показники мають
від’ємне значення, а за даними фінансової звітності підприємство не є
збитковим або ж збитки є не настільки суттєвими, то, вочевидь,
у ф.№1-підприємництво міститься помилка, наприклад за показником
«Вартість товарів та послуг, придбаних у звітному році для перепродажу»
або «Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані
у виробництві продукції (товарів, послуг)», іноді невірно відображають
податки в ряд.506 (ряд.418 у короткій формі).
IP: 212.1.95.118

N   27 января 2017, 11:26  ::
Дякуємо за нову "детальнішу" інструкцію.
Чи є обовязковим контроль: р. 401- р. 432 + р. 472 = р. 2500 ф.2 (1-підпр. в.)
IP: 91.124.9.159

Громенко   27 января 2017, 11:26  ::
Для штатних працівників фонд (норма) робочого
часу за 2016 рік становив при повному 40-годинному робочому
тижні 2003 години на одного працівника, при 20-годинному –
1004 години.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:25  ::
Відрахування на соціальні заходи мають бути
не менше 10% або не більше ніж 30% витрат на персонал, які включають
витрати на оплату праці та відрахування на соцзаходи. І навпаки,
витрати на оплату праці не більше 90% або не менше 70% витрат на персонал.
Ці контролі – попередження.
Це означає, що необхідно уточнити коректність даних,
поданих респондентами. Помилку треба виправити, на
відхилення надати пояснення.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:24  ::
Доводимо до відома, що в КЕОІ для обробки звітів за 2016р.
актуалізовано контролі, обов’язкові до виконання або
надання пояснень.
В процесі експлуатації можливі зміни.
В КЕОІ закладено також порівняльний контроль до
попереднього року.
Суттєві відхилення потребують пояснень,
а можливо й коректур.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:24  ::
Як виняток:
– зменшена ставка ЄСВ на зарплату інвалідів
–зарплата перевищує максимальну базу для нарахування
(максимальна база для нарахування – 33250 грн)
–здійснення відрахувань на пільгові пенсії.
–Зарплата менше мінімальної
(мінімальний страховий внесок за 2016р. – 303 грн 16 коп)
У перших двох випадках % може бути меншим,
а в двох останніх – більшим, що потребує пояснень.
IP: 212.1.95.118

Золотоніський район   27 января 2017, 11:23  ::
Добрий день
IP: 92.112.58.11

Громенко   27 января 2017, 11:23  ::
З 1 січня 2016р. встановлено ставку ЄСВ 22%.
IP: 212.1.95.118

Маньківка   27 января 2017, 11:23  ::
Доброго ранку
IP: 94.179.71.123

Громенко   27 января 2017, 11:22  ::
Працівників (учасників АТО), які проходять військову службу
за призовом під час мобілізації, до показника «Середньооблікова
кількість штатних працівників» не включають по аналогії з
працівниками, які перебувають у відпустках у зв'язку з
вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку. Фонд оплати працівників (учасників АТО),
які проходять військову службу за призовом під час мобілізації,
не включають до фонду оплати праці штатних працівників,
що наводиться у ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) в
ряд.305 розд.3.
У ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» нарахування вказаним
працівникам відображаються у показнику рядка 1020
«Фонд оплати праці усіх працівників».
У структурному обстеженні ці витрати будуть уключені до
показника «Витрати на оплату праці».
Військовий збір не включають до відрахувань на соцзаходи.
IP: 212.1.95.118

Громенко   27 января 2017, 11:22  ::
У разі розбіжностей даних із терміновими
формами, необхідно надавати пояснення за рахунок чого
виникли розбіжності, особливо з ф.№1-ПВ (місячна) та (квартальна).
IP: 212.1.95.118

Страницы: 1.2.3.4.

Написать сообщение

Имя:

E-mail (будет скрыт):

Текст (справка):


Число на картинке: